Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΕΝΑΔ, οικ. έτους 2010

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011
image_print