Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους μέσω ΑΣΕΠ.

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023
image_print