Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ του Δήμου Δράμας για το έτος 2019

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
image_print