Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011
image_print