Γραφείο Δημάρχου

Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου Δράμας για τη συμμετοχή του ως μέλος στη σύνθεση Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ. 5322/2/9/18-01-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Δράμας, με έργο της τον καθορισμό του απόλυτου αριθμού απαιτούμενων σειρήνων συναγερμού

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019
image_print