Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
image_print