Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Ορισμός Εισηγήτριας Εκκαθάρισης Δαπανών για την κατάρτιση εντολών πληρωμής που αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – (e-ΠΔΕ)

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021
image_print