Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών οικ. έτους 2017

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
image_print