Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός μελών επιτροπής, του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, για την διεξαγωγή δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2024

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024
image_print