Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου Δράμας