Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου για την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024
image_print