Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Oρισμός νόμιμου εκπροσώπου για την Ε.Ε.Τ.Α.Α

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017
image_print