Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ορισμός πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας και Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας Δήμου Δράμας – προσδιορισμός υπερωριακής εργασίας

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017
image_print