Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ορισμός πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας και Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας Δήμου Δράμας – προσδιορισμός υπερωριακής εργασίας

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
image_print