Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ο.Υ.

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020
image_print