1

Οριστική απόφαση για την ονομασία ανωνύμων οδών σε: οδό «ΦΙΛΛΕΛΗΝΩΝ ΣΠΗΡΕΡ» και σε οδό «ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ» στην πόλη της Δράμας