Οριστική παραλαβή της μελέτης: (ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020
image_print