Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Οριστική παραλαβή της τεχνικής υπηρεσίας: « Εκπόνηση εργαστηριακών ελέγχων για την αποτίμηση της στατικής επάρκειας του κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print