Γραφείο Δημάρχου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 5830/349/09-02-2017 απόφασής μας περί ενίσχυσης της ομάδας διοίκησης έργου ΟΔΕ του Προγράμματος Διαύγεια του Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 10 Φεβ 2017
image_print