Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021
image_print