Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΔΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΥΩ9Μ-Ο 17/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12097
ΑΔΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΥΩ9Μ-0 17/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12099
Άδεια τομής οδοστρώματος
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΥΩ9Μ-Φ 17/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12464
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΥΩ9Μ-Κ 17/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12347
Μετακινήσεις εκτός έδρας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΥΩ9Μ-Π 17/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12348
Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΘΩ9Μ-Ψ 16/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 11972
Απόφαση Ανάθεσης Επίβλεψης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΘΩ9Μ-Ν 16/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12321
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΘΩ9Μ-3 16/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12211
Χορήγηση βεβαίωσης
Γενική Διεύθυνση ΑΔΑ: 4Α1ΘΩ9Μ-1 16/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 11910 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ισχύος έγκρισης εισόδου- εξόδου οχημάτων
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΘΩ9Μ-Θ 16/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 11690
Άδεια διακοπής κυκλοφορίας
Γενική Διεύθυνση ΑΔΑ: 4Α1ΘΩ9Μ-Ω 16/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12155 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ