Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2011 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Πολιτιστικού – Αθλητικού Κέντρου (Λαζάρου Χαραλαμπίδη) Κ. Αγρού, με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός εσόδων – εξόδων έτους 2010
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-Θ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 201/ 2011
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 10/2011 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΚΑΠΗ Χωριστής, με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός εσόδων – εξόδων έτους 2010
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-Ρ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 200/ 2011
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 10/2011 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΚΕ.Π.Α.Φ.Ο., με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός εσόδων – εξόδων έτους 2010
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-Ξ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 199/ 2011
Προκήρυξη διαγωνισμού στην μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-Ν 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 198/ 2011
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 30/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , σχετικά με τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δράμας και της Δ. Κ Κύκλος ΑΒΕΕ, για την συλλογή και μεταφορά χαρτιού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-Γ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 197/ 2011
Συμμετοχή του Δήμου Δράμας στη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος δια βίου μάθησης στη Δράση Grundtvig με τίτλο «Women’s wood green building»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-5 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 196/ 2011
Συμμετοχή του Δήμου Δράμας ως εταίρου, σε πρόταση του προγράμματος ΚΠ Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG4C με τίτλο «ZEN: Zero Emission Noise» (ΖΕΝ: Δράσεις με μηδέν Θόρυβο)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-2 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 195/ 2011
Συμμετοχή του Δήμου Δράμας σε πρόταση του προγράμματος ΚΠ Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG4C με τίτλο «Triple ICC: Interregional Cross border Empowerment (of), Interactive Cooperating Euroregions (for), Innovative Consumer-oriented E-Health» (Τριπλό ICC: Διαπεριφερειακή διασυνοριακή υποστήριξη διαδραστικών περιφερειών και καινοτόμο πρόγραμμα εξυπηρέτησης πολιτών σε θέματα e-υγείας)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-Λ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 194/ 2011
Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο με τίτλο « Υποδομές ενίσχυσης της προσβασιμότητας της κατηγορίας των ΑμεΑ (Τυφλών)» στην 51η πρόσκληση της περιφέρειας ΑΜΘ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-Π 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 191/ 2011
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-Μ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 192/ 2011
Περί του Β.Κ. 5055 Δημοσίου κτήματος Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-7 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 190/ 2011
Αποζημιώσεις στην περιοχή επέκτασης Αμπελοκήπων Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-Φ 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 189/ 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-9 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15089
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-Ι 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15078
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω9Μ-Ω 04/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 71