Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΔΕΙΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩ9Μ-Ι 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 26206
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩ9Μ-Π 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 26520
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩ9Μ-Α 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 26518
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩ9Μ-Β 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 26581
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩ9Μ-Ν 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 26581
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩ9Μ-3 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 26580
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ9Μ-Π 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 26674
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΕΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ9Μ-8 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 26672
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ9Μ-6 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 26607
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ9Μ-4 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 26659
Ανάθεση εργασίας καθαρισμού ερεισμάτων οδών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ9Μ-Φ 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 26646
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ9Μ-Ξ 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 119
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ9Μ-Γ 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 26542
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ9Μ-Κ 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 110
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ9Μ-3 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 109