Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-2Π 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15717
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-6Ν 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15715
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-ΩΤ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15711
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-75 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15708
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-ΠΡ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15908
Απόφαση συγκρότησης κλιμακίου ελέγχου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-ΟΥ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15919
Απόφαση συγκρότησης κλιμακίου ελέγχου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Τ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15917
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Φ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15706
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-3 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15704
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-0 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15700
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-4 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15895
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-2 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15894
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Ω 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15892
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-8 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15890
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Σ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15763