Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-Η 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15414
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-9 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15410
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-1 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15405
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-3 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15391
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-Ε 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 14296
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-Ζ 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15387
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-Υ 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15385
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-Κ 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15385
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-5 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15408
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-Σ 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15426
ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-Α 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 14197
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-Θ 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15373
Απόφαση Υποχρέωσης Ανάληψης Δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-Γ 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15360
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-8 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15339
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ9Μ-Δ 05/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15338