Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών : – «μελέτη ενίσχυσης σκελετού σκυροδέματος στο κτίριο του πολιτιστικού κέντρου Ξηροποτάμου» στην Ισαβέλλα Χαρμούση Π-Μ, με συνολική αμοιβή 3.250,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ -σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 30.7413.38 του προϋπολογισμού – «Στατική μελέτη 2ου ορόφου στο κτίριο πολιτιστικού κέντρου Ξηροποτάμου» στην Ισαβέλλα Χαρμούση Π-Μ, με συνολική αμοιβή 3.250,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ -σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 30.7413.39 του προϋπολογισμού
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΙΩ9Μ-Υ 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 90/2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ9Μ-Ψ 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 33385
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ9Μ-Σ 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 33381
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ9Μ-4 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 33379
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ9Μ-Ο 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 33377
Παραχώρηση (δωρεά για χρήση) αυτοκινήτου από την ΔΕΚΠΟΤΑ στο Δήμο Δράμας για χρήση της Υπηρεσίας Πρασίνου.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ9Μ-Ξ 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 77/2011
Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών : – «αποτύπωση του φέροντος οργανισμού του δημοτικού σχολείου Σιδηρονέρου» στην Ισαβέλλα Χαρμούση Π-Μ, με συνολική αμοιβή 1.700,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ -σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 30.7413.44 του προϋπολογισμού – «έλεγχος της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του δημοτικού σχολείου Σιδηρονέρου» στην Ισαβέλλα Χαρμούση Π-Μ, με συνολική αμοιβή 3.400,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ -σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 30.7413.45 του προϋπολογισμού
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ9Μ-1 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 91/2011
Ανάθεση εργασίας τοποθέτησης θυρών, εντοιχιζόμενων επίπλων κλπ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ9Μ-Φ 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 33283
Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών : – «μελέτη ενίσχυσης σκελετού σκυροδέματος στο κτίριο του πολιτιστικού κέντρου Ξηροποτάμου» στην Ισαβέλλα Χαρμούση Π-Μ, με συνολική αμοιβή 3.250,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ -σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 30.7413.38 του προϋπολογισμού – «Στατική μελέτη 2ου ορόφου στο κτίριο πολιτιστικού κέντρου Ξηροποτάμου» στην Ισαβέλλα Χαρμούση Π-Μ, με συνολική αμοιβή 3.250,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ -σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 30.7413.39 του προϋπολογισμού
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ9Μ-Ζ 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 90/2011
Παραχώρηση (δωρεά για χρήση) αυτοκινήτου από την ΔΕΚΠΟΤΑ στο Δήμο Δράμας για χρήση της Υπηρεσίας Πρασίνου.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ9Μ-7 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 77/2011
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ9Μ-5 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28705
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ9Μ-Α 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28702
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ9Μ-Ρ 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28701
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ9Μ-Ν 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28700
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ9Μ-Π 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 28697