Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Κ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15762
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-7 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15761
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Μ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15755
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Ε 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15753
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Θ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 77
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Ν 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 76
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Η 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15752
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Λ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15751
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Π 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15749
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-1 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15748
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Ξ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15746
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Ο 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15744
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-9 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15743
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Υ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15742
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω9Μ-Ψ 06/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 15741