Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Μ-Ξ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 19559
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Μ-6 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 19720
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 2011» προϋπολογισμού 180.000€ με τον ΦΠΑ.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Μ-Μ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 40/2011
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Μ-7 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 43/2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Μ-Β 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 1938
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Μ-Ζ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18007
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Μ-Φ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 19632
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩ9Μ-Ζ 27/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 90
Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 55.000€
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩ9Μ-Φ 27/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 45
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩ9Μ-5 27/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 43
Λήψη απόφασης για συμπληρωματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την λειτουργία των αθλητικών χώρων του Δ.Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩ9Μ-Ε 27/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 42
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για μετατοπίσεις δικτύου φωτισμού
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩ9Μ-Η 27/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 41
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 2011» προϋπολογισμού 180.000€ με τον ΦΠΑ.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩ9Μ-Ν 27/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 40
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου του νέου Δημαρχείου.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩ9Μ-Τ 27/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 39
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2011» προϋπολογισμού 50.000€ με τον ΦΠΑ.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩ9Μ-Μ 27/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 38