Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης (Σαρπότα Μαρία)