1

Παραχώρηση χρήσης του 10ου Δημοτικού Σχολείου στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων