Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στην εθελοντική ομάδα +ΜΕΤΕΧΩ

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016
image_print