1

Παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στο Δημοτικό Σχολείο Χωριστής