Γραφείο Δημάρχου

Παραχώρηση χρήσης του γυμναστηρίου του Σχολικού Συγκροτηματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Αθλητική Ακαδημία Πάλης

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014
image_print