Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΣΗΣ 15/36 (ΜΑΪΟΥ)

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022
image_print