Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΣΗΣ 18/36 (ΙΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022)

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022
image_print