Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΣΗΣ 4/36

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021
image_print