Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Παράσταση – εκπροσώπηση του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.. Δράμας κατά τη συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης (Ειδική Διαδικασία – Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) έφεσης κατά της με αριθμό 15/19-1-2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας .

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017
image_print