Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ & ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΗ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΠ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΣΑ Π3553597)

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022
image_print