Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Παράταση Ατομικής Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
image_print