Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Σκαλωτής»

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011
image_print