Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Παράταση μίσθωσης κινηματοθεάτρου «ΟΛΥΜΠΙΑ» και κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησής του

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016
image_print