Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Παράταση μίσθωσης περιπτέρου επί της οδού Βεργίνας 137 σε εφαρμογή της παρ.17 του άρθρου 5 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019)

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020
image_print