Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Παράταση μίσθωσης περιπτέρου επί της οδού Βεργίνας 137 σε εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 56 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017)

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print