Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών μείωσης δημοτικών τελών έτους 2021

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
image_print