Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ολοκλήρωση βελτίωση αγροτικής οδοποιία Σκαλωτής – Κλειστά»

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015
image_print