Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού Ν. Κρώμνης Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013
image_print