1

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « Βελτίωση κτιρίου κοινοτικού καταστήματος Μυλοποτάμου»