1

Παράταση προθεσμίας του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση δημοσίων χώρων περιοχής ανάμεσα στις πηγές Αγ. Βαρβάρας και του δημοτικού κήπου Δράμας