1

Παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιο-ρισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.