Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ 112018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
image_print